Obchodní podmínky


Pojmy

 1. Provozovatel portálu www.masazecech.cz - pan Miroslav Čech IČ: 76103421, se sídlem Škroupova 1418, 25092 Šestajovice. telefon +420 773 560 776, email: masazecech@gmail.com, je registrován u živnostenského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
 2. Zákazník - osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si masérské služby, saunu či jiné služby nabízené provozovatelem
 3. Služby- masáže, sauna, zábaly a různé procedury jež nabízí provozovatel.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.masazecech.cz.
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným "Ceníkem" a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.masazecech.cz.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Proces objednání služeb a jejich úhrady

 1. Objednání - zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním rezervačního formuláře. Tímto okamžikem nastává závazné objednání služby. Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami zakoupením poukázky či voucheru.
 2. Cena služby - je určována Provozovatelem.

Podmínky čerpání dárkových poukázek

 1. Dárková poukázka opravňuje jeho držitele k čerpání služeb Masáže Čech, Miroslav Čech, Škroupova 1418, 25092 Šestajovice.
 2. Dárkovou poukázku lze uplatnit a služby čerpat pouze do 12 měsíců od data zakoupení. Po uplynutí této doby poukázka bez náhrady propadá.
 3. Doporučuji začít čerpat služby z poukázky co nejdříve po obdržení. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat telefonicky na čísle uvedeném na dárkovém poukazu v dostatečném předstihu.
 4. Dárková poukázka není směnitelná za hotovost a nelze ji vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.
 5. V případě, že je klient objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z poukazu odečte nebo mu propadá viz všeobecné podmínky.
 6. Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Všeobecné obchodní podmínky

1) Termín návštěvy:

 1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
 2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatelé na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervují příslušný čas maséra.
 3. Přeobjednání:
 4. Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
 5. 3) Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a v provozovně není čekárna. S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.
 6. 4) Pozdní příchod:
 7. Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
 8. 5) Absence zákazníka:
 9. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.
 10. 6) Odmítnutí masáže
 11. Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
 12. a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 13. b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 14. c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
 15. d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
 16. e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
 17. 7. Předčasné ukončení masáže
 18. Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
 19. a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
 20. b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
 21. c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
 22. d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
 23. 8) Informovaný souhlas zákazníka
 24. Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas
 25. Ceník masáží
 26. Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován příplatek.
 27. 10) Masáže osob do 18 let
 28. Děti o mladistvé do 18 let masírujeme pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Pokud Zákazník vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5. 2016.